Izabran za međunarodnog sudiju najvišeg ranga

Petar Bojović u Deans Blue holu

Photo: Daan Verhoeven

Na sastanku odbora AIDA International u nedelju, 10. juna, Petar Bojović je izabran za međunarodnog sudiju najvišeg ranga (A sudija).

Da bi neko postao A sudija potrebno je da sudi određen broj takmičenja različitog ranga – nacionalna, internacionalna, svetska, kao i da sudi određen broj svetskih rekorda.

Ronioci na dah u Deans Blue holu

Photo Daan Verhoeven

A sudija obučava sudije nižeg ranga i nadležan je za izdavanje licenci, objasnio je Bojović koji se zahvalio na ukazanom poverenju.

On je dodao da je napornim radom za osam godina napredovao od sudije najnižeg ranga (E sudije) do sadašnje pozicije.