Prvi međunarodni kurs

Prvi međunarodni kurs

Međunarodni sudija u ronjenju na dah sa najvišom licencom Petar Bojović održao je u Beogradu prvi međunarodni kurs za AIDA sudije sa E licencom. Kursu je prisustvovalo 10 sudija koje su prošle trodnevnu obuku. Osim teorijskog dela, kurs je podrazumevao…