Podrška studentima Ekonomskog i Filološkog fakulteta

Opština Stari grad podržala je projekat udruženja Studenata Ekonomskog fakulteta (SEFA) tokom kojeg će 600 studenata tog fakulteta pohađati besplatnu školu ruskog, francuskog, italijanskog i španskog jezika, kao i pripremu za polaganje TOEFL testa.

„Kursevi stranih jezika biće intenzivni i u prvoj fazi će trajati četiri meseca. Projekat povezuje studente Ekonomskog fakulteta u Beogradu sa studentima završnih godina Filološkog fakuteta u Beogradu koji će biti predavači na kursevima“, rekla je studentkinja Ekonomskog fakulteta u Beogradu i članica SEFA Olivera Lukić.

„Za realizaciju projekta nije predviđen ni jedan jedini dinar, a mene lično je oduševio entuzijazam i vera mladih ljudi da je moguće ostvariti dobru ideju bez budžeta, sa dobrom voljom i angažovanjem. Podržaćemo ovaj projekat tako što ćemo studentima omogućiti prostor za realizaciju kurseva“, rekao je član Veća opštine Stari grad Petar Bojović.